Новини

Внесеният от Холандия лешояд, дарен на страната ни вече си има име!

Внесеният от Холандия лешояд, дарен на страната ни вече си има име!

21.12.2018
Птицата бе кръстена Кейо - от английското Key /ключ/, с внушение за неговото ключово значение за завръщането на вида в страната и заради големите надежди, които му възлагаме.

Кейо вече е господар на новия си дом! Скоро ще се срещне със своята нова партньорка. След полета със самолет от далечна Холандия, той вече е настанен в новия си дом в Спасителния център за диви животни.

Благодарим на всички дарители, които ни помогнаха да съберем средствата за билета и транспорта на птицата от холандска страна! Изказваме също така благодарност на фирма Bulgarian Animal Transport за оказаното съдействие по административните процедури при посрещането на птицата на летището и за даряването на средствата за летищните такси. Допадна ни символичното име, което предложиха за лешояда - Кейо и затова ги избрахме за кръстници.

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов - Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел.: 0887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org​