Новини

Видеонаблюдение ще допринесе за оптимизиране на грижите за лешоядите в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Видеонаблюдение ще допринесе за оптимизиране на грижите за лешоядите в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

13.04.2018
Като част от проект  LIFE14 NAT/BG/649 "Светло бъдеще за черния лешояд" в Спасителния център за диви животни бе създадена модерна система за видеонаблюдение в новореконструираните размножителните волиери за черен лешояд.

В тях бяха монтирани общо 27 броя -  2 MP H.264+ True DAY/NIGHT IP FullHD 1080P (1920x1080). Системата има възможност да записва информация в рамките на 30 до 60 дни в зависимост от движението в обектите.  Видеонаблюдението позволява дистанционно наблюдение он-лайн проследяване, както и преглед на натрупаните записи от размножителните платформи и общия изглед във волерите. Целта е да се наблюдава цялостният процес на размножаване - от сформиране на двойки птици, до копулации, снасяне на яйца, естествена инкубация, излюпване на малките и последващи грижи на родителите. Камери са монтирани и в специализираното инкубаторно помещение, където също ще има възможност при нужда да се наблюдава и записва целия процес на "изкуствена" инкубация под грижите на екипа на проекта. Натрупаната информация изключително лесно може да се споделя между екипа на проекта и Фейсбук страницата, както и сайта на организацията.

Технологичните нововъведения и подобрения позволяват също така да се провеждат консултации в рейлно време със специалисти от други страни,  които имат голяма експертиза и познания, в сферата на поведението и размножаването на хищни птици. Плановете ни са, видеонаблюдението да подпомогне и публичността на проекта и да допринесе за осигуряване на обществена подкрепа за опазването на редките видове.