Новини

Ветеринарните лекари на Спасителния център на Зелени Балкани прегледаха лешоядите в зоопарк София!

Ветеринарните лекари на Спасителния център на Зелени Балкани прегледаха лешоядите в зоопарк София!

11.06.2021
Вчера екип ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани посети зоопарк София. Целта на посещението бе планови преглед на обитателите на сектор мършоядни, с основен акцент египетските лешояди в зоопарка, в рамките на дейностите ни по проект "Нова надежда за египетския лешояд".

Помощници на ветеринарните специалисти бяха студенти по ветеринарна медицина от Тракийския и Лесотехническия университет, бивши и настоящи участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд. А, наблюдатели на работата ни бяха децата от 1 а клас на ОУ"Христо Смирненски" град Стамболийски – наши, бъдещи, колеги.

По време на профилактиката бяха прегледани и обезпаразитени всички 4 египетски, а освен тях, още 6 белоглави лешояда, както и 2 гарвана. Ветеринарните лекари на Центъра обърнаха специално внимание на клюновете и ноктите на птиците, които във волиерни условия могат да достигнат значителни размери и с това да допринесат за редица вторични заболявания.

На птиците бе взета кръв за биохимичен анализ, който ще даде допълнителна яснота за здравословното им състояние.

Студентите се включиха активно във всички дейности, усвоявайки знания и умения, които ще приложат в последствие във своята ветеринарна практика.

Благодарим на ръководството на зоопарк София, наш отдавнашен партньор, за поканата и съдействието.