Ветеринарни грижи

Ветеринарни грижи


Ежедневно огромен брой диви животни по целия свят стават жертви на пътния трафик, електропреносната мрежа, бракониерски отстрел, отровни примамки, намаляване на естествените им местообитания и хранителната база, посегателство върху гнездата и малките им и много други обстоятелства. 
Такива животни в нашата страна попадат в единствения за България Спасителен център за диви животни, създаден от “Зелени Балкани”.

Всеки ден ветеринарните специалисти на Центъра приемат пострадалите по различни причини диви животни и се борят за живота им. По-голямата част от пациентите, които пристигат  в Спасителния център, са в много лошо състояние вследствие на огнестрелни или прободни рани, охлузвания, фрактури на различни части на тялото,  травми от високоволтово електричество, силно опаразитяване, изтощение, падане от гнездо или загуба на родителите им, отравяне или попадане в петролни продукти.

След транспортирането на пациентите до Стара Загора, ветеринарни специалисти реагират своевременно и оказват адекватна първа помощ,  в зависимос т от конкретния случай. Ежедневно лекарите осъществяват многобройни манипулации като прегледи, диагностициране, посредством  рентгенографии, клинични и лабораторни изследвания, полагат ежедневни грижи за пациентите и взимат важни решения за живота им.

При някои случаи процесът на лечение и цялостна рехабилитация отнема от 6 до 12 месеца. През този период, в зависимост от случая, с пациентите често възникват множество усложнения, свързани най-вече с дивия им произход и стреса при попадането им в плен. Това  допълнително възпрепятства работата на специалистите и усложнява целия престой на пациентите в Спасителния център.

След стабилизиране на състоянието им и вземане на решение за по-нататъшни действия, приетите пациенти биват пренасочвани към помещенията за рехабилитация. Там се оказват необходимите ежедневни грижи за тяхното възстановяване. В повечето случаи някои видове животни изискат специализирано отношение и имат специфични потребности. Това прави работата на ветеринарните специалисти и доброволците истинско предизвикателство....