Новини

Ваучери за закупуване на храна бяха дарени на Спасителния център на Зелени Балкани

Ваучери за закупуване на храна бяха дарени на Спасителния център на Зелени Балкани

19.04.2022
Ваучери за закупуване на храна за дивите пациенти на Спасителния център на Зелени Балкани бяха дарени преди дни от служителите на Глоубъл Деливъри Центърът в България, част от Hewllet Packard Enterprise.

Храната, която екипът ни ще закупи, ще посрещне нуждите на пациентите ни в реанимация, но и на тези, които обитават волиерите на Центъра, като част от размножителните и реинтродукционните ни програми, както и всички птици на стационар при нас. Общо над 450 обитатели има Спасителният център към настоящия момент. Голяма част от тях са птици – орли, мишелови, щъркели, пеликани, соколи, керкенези…, но има и малко бозайници, в лицето на няколко таралежа, както и костенурки, които изкарват при нас зимния си сън. А, отделно, в началото на май очакваме засилен прием в бебешкия сектор.

Ето защо дарението на нашите приятели е ценно за нас, тъй като то ще ни помогне да нахраним всички тези гладници, които ежедневно се нуждаят от нашата грижа.

Глоубъл Деливъри Центърът в България, част от Hewllet Packard Enterprise, отваря врати през 2006 година и през изминалите 15 години се превръща в стратегическа локация за компанията.
От 2017 година насам, в синхрон с глобалните ценности и приоритети на компанията, на локално ниво се полагат значителни усилия за развиване на доброволческа и дарителска дейност. През изминалите години са проведени стотици инициативи, които са инициирани и реализирани от HPE служители с пълната подкрепа на месния мениджмънт борд.
Една от дългосрочните инициативи, въведени в края на 2020 година, е тази за дарение на част от ваучерите за храна, които се полагат на всеки служител на месечна база като допълнителна придобивка. Само в рамките на последната година по тази линия са дарени ваучери на стойност над 18 000 лева.
Към настоящия момент един от бенефициентите на кампанията е Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“. Организацията е и един от основните неправителствени партньори на HPE в България в ключовото и приоритетно от гледна точка на корпоративната соациална отговорност направление „Околна среда“.