Новини

В търсене на горските ушати сови

В търсене на горските ушати сови

30.03.2018
В началото на пролетта се превърна в традиция да обикаляме парковете на Стара Загора в търсене на гнезда на горски ушати сови.

Тази година, също, не изневерихме на традицията и преди дни с ученици от НПГВМ, участници в проект „Ученически практики“ и студенти от Тракийския университет, практиканти но програма „Студентски практики“ на МОН обиколихме парк „Бранителите на Стара Загора“ (т.нар. Самарското знаме).

Открихме общо 13 гнезда на нощните птици, 7 от които действащи, 5 изоставени и 1 паднало.
Събраната информация е изключително полезна на екипа на Спасителния център, където пред пролетния сезон постъпват множество диви бебета горски ушати сови, намерени от граждани. Опитът на екипа ни до сега показа, че дивите семейства горски ушати сови са прекрасни приемни родители. Ето защо, колкото повече гнезда знаем, толкова по-добре за нас.

Тези птици, обикновено, не правят собствени гнезда, а използват стари вранови или сврачи. Ето защо дин „откривател“ на гнездо на ушата сова трябва да е много наблюдателен и опитен.
Горските ушати сови са полезни за човека. Не подозирани наши съседи, живеещи в парковете и градинките на населените места, те ни помагат в борбата с вредители, като мишки и плъхове.