Новини

В търсене на белошипи ветрушки

В търсене на белошипи ветрушки

10.04.2017
На 2.04.17 стажанти на Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани”  по проект „Студентски практики ” на МОН, заедно с доброволци и част от екипа на Центъра, посетиха южната ни съседка Гърция. Тяхна задача беше да проверят старите и да открият нови колонии на белошипи ветрушки. За интересното преживяване разказва Милица Иванова.

„В първата неделя на месец април, рано сутринта, потеглихме към Гърция. Нашата цел беше да наблюдаваме вече открити колонии на белошипи ветрушки. Надявахме се, също, да открием и нови колонии на този вид. До преди няколко години белошипите ветрушки бяха изчезнал от България вид. Екипът на Спасителния център за диви животни към  “Зелени Балкани” работи по проект "По-голям шанс за белошипата ветрушка в България" по Програма LIFE  на Европейския съюз, чиято цел е да възстанови гнезденето на редките птици в страната ни. В южната ни съседка Гърция, обаче, белошишите ветрушки (Falco naumanni) са  често срещан вид в природата. Те  гнездят в дупки, пукнатини и скали, и основно в градовете, и села, където има подходящи сгради. По пътя си ние видяхме различни видове животни-язовец, лисица, тръстиков блатар, сива врана, няколко мишелова, стотици щъркели на миграция. В пясъчните брегове наблюдавахме и 9 броя керкенези. Тези птици на външен вид са доста близки с белошипите ветрушки. Различават се по ноктите най-вече, като на керкенеза ноктите са черни, а на белошипите бели. Нашата първа сприка беше село Кавали. Там наблюдавахме щъркели, мишелов, царски орел и един мъжки керкенез. В близост до гробищата, на пясъчния бряг, установихме, че двойка керкенези, наблюдавани при предишни подобни мероприятия, в момента ги няма.

Следващото място на което спряхме беше град Орестиада. Там, отново, видяхме много на брой щъркели, мишелов и около 15 белошипи ветрушки. Те гнездяха около една военна база в близост до местен стадион. Пътешествието продължи към Каломокастро. По магистралата до там забелязахме 2 черни щъркела, керкенез и около 7 блатаря. След като пристигнахме в  селото  видяхме двойка копулиращи белошипи ветрушки. В близост до тях имаше още една двойка. Накрая общо в селото  установихме около 20 броя ветрушки и един блатар.  В центъра на селото д-р Руско Петров, от екипа на Спасителния център, ни показа къщичките за белошипи ветрушки, които екипът на Зелени Балкани е монтирал преди около две седмици. От местен човек разбрахме, че птиците се възползват от „новите „ си домове. 

Следваща спирка от нашето пътешествие беше Агио Теодорой . Там се разделихме на няколко екипа и накрая установихме 27 белошипи ветрушки и един блатар. Тук също ни показаха монтирани къщички от екипа на проект  "По-голям шанс за белошипата ветрушка  в България".  Последната ни спирка беше Марония. Там се наслаждавахме на гледката към Бяло море, видяхме гларуси и много морски таралежи. Направихме си снимки, изкъпахме се в морето и тръгнахме обратно към България.

Благодарим на д-р Руско Петров и на целия екип на Спасителния за център за това, че ни дават възможност да опознаем не само българската природа, а и тази на съседните нам държави. Благодарим и за знанията, с които ни засипва, разказвайки ни за всеки вид птици, който срещнем по пътя си.“ завършва Милица.