Новини

В Ямбол се проведе семинар по проект

В Ямбол се проведе семинар по проект "Живот за сокола", с представители на „Ловно-рибарско дружество Диана“

23.05.2023
На 17 май „ЛРД-Диана“ гр. Ямбол бе домакин на семинар за представяне на проект „Живот за сокола“ и установяване на сътрудничество с ловната общност в района. Над 50 ловци се включиха в семинара и имаха възможност да споделят своето мнение по въпроси, свързани с опазването на дивеча и защитените видове птици и техните местообитания. 

В първата част на семинара екип от БДЗП представи дейностите по проект „Живот за сокола“, който има за цел да постигне увеличаване на числеността на една от най-редките птици у нас чрез комплекс от мерки за минимизиране на заплахите за вида. Бяха представени и основните заплахи за хищните птици сред които унищожаване на местообитанията, отравяне, бракониерство, ограбване на гнезда и други. Много от тези заплахи са свързани и с намаляването на дивеча и са необходими съвместни усилия между неправителствените организации, ловците и държавните институции за решаване на проблемите. БДЗП представи пред участниците и протокола за действие при намиране на отровени животни или отровни примамки, тъй като именно ловците са тези, които най-често първи установяват подобни инциденти в природата. 

Представителите на НЛРС-СЛРБ представиха джобното издание на „Помагало за ловеца“ и всички присъстващи получиха от него. Това помагало има за цел да помогне на ловците в разпознаването на ловните обекти и сходните с тях защитени видове птици. Във втората част на семинара "Зелени Балкани" представиха своята програма за реинтродукция на ловния сокол в България, която включва размножаване на вида в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и освобождаването на младите птици в подходящи местообитания. 

Изказваме благодарности на „Сдружение на ловците и риболовците - ловно-рибарско дружество Диана” – гр. ЯМБОЛ и на председателя на сдружението г-н Стоян Стоянов.