Новини

В Спасителния център на Зелени Балкани се проведе упражнение по „Болести по дивеча“ на студентите по ветеринарна медицина към Тракийския университет

В Спасителния център на Зелени Балкани се проведе упражнение по „Болести по дивеча“ на студентите по ветеринарна медицина към Тракийския университет

08.12.2021
Петокурсниците от ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет проведоха част от своето обучение по дисциплината „Болести по дивеча“ в амбулаторията на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
Под ръководството на доц. Канъков и д-р Стоянчев от катедра вътрешни болести и със съдействието на ветеринарните специалисти на Центъра, бъдещите ветеринарни лекари не само наблюдаваха, но и пряко участваха в прегледа на пациентите настанени в реанимацията на Центъра.

Втората чест от упражнението на студентите бе изнесено в посетителския кът на Спасителния център. Там, освен че се запознаха с видовете, обитаващи волиерите му, си говорихме за Закона за биологичното разнообразие, Закона за защита на животните, конвенция CITES, регламентираща търговията със защитени видове и как всички тези нормативни уредби комуникират с професията на ветеринарния лекар.

По време на обучението си при нас, младежите научиха, също, и за инициативата на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 „Академя природа“, ориентирана за работа със студенти.

Екипът на Зелени Балкани и  в частност Спасителния център за диви животни винаги се радва да работи с млади хора, на които се стремим да предадем всичко научено през близо 27те години съществуване на тази единствена по рода си у нас „болница за диви животни“. Благодарим на ръководството на Тракийския университет за подкрепата и дългогодишното партньорство в името на дивата природа.