Новини

Успешно приключи проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360, изпълняван по Програма LIFE на Европейския Съюз

Успешно приключи проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360, изпълняван по Програма LIFE на Европейския Съюз

05.09.2017
Благодарение на проекта белошипата ветрушка се завърна в страната ни, като гнездящ вид, след десетилетия, в които се считаше, че видът не се размножава у нас!
 
Проектът на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360 се изпълнява от организацията в периода 1.09.2012 – 31.082017 в партньорство с испанската природозащитна организация DEMA  и германската фондация EuroNatur. 75 % от финансирането на му е осигурено от Европейския Съюз, чрез специализирания инструмент за околна среда, а останалите средства са съфинансирани от партньорите по проекта.
 
Благодарение на експертната работа на всички участници в проекта и подкрепата на различни институции, партньори, дарители, и доброволци е постигнат един от най – значимите природозащитни резултати в нашата страна! В рамките на проекта е възстановено гнезденето на белошипата ветрушка в пределите на България, след като се считаше, че този рядък вид птица от няколко десетилетия не гнезди в страната, а се среща само като мигриращ или преминаващ вид.

В резултат на изпълнените дейности в района на Защитена Зона Сакар, част от НАТУРА 2000, е създадена нова колония от белошипи ветуршки. Първото загнездване на 5 двойки бе регистрирано през 2014 г, в района на с. Левка, община Свиленград. Постепенно колонията се увеличава и достигна численост от над 20 двойки през 2017, които гнездят основно в изкуствени гнездилки, монтирани от екипа на Зелени Балкани, специално за тази цел. Паралелно с това в рамките на проекта през 2014 г. бе открита и друга, неизвестна до момента колония на вида, гнездяща на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Откритието е направено в партньорство със служители на Компанията и съдействие от страна на РИОСВ Бургас.

По подобен начин на територията на съседна Гърция, само на няколко километра от границата с България, бе локализирана друга неизвестна до момента колония на редките соколочета.

В рамките на проекта бяха извършени серия от информационни и образователни дейности, насочени към местни хора, фермери, деца, и ученици в общините Свиленград, Тополовград, Ивайловград, Крумовград и други.
 
Сред най-големите признания за работата на Зелени Балкани бе достигането до финалите за  Наградата ,,НАТУРА 2000“ на Европейската Комисия, където проектът бе един от 5те финалиста в категория „Транс гранично сътрудничество“.

През 2016 Проектът бе големия победител в Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство.  Основна цел на Дарителската програма винаги е бил стремежът, освен финансово, тя да подкрепи с разгласа и публичност усилията на множество институции, колективи и индивидуални участници да съхранят националната ни уникалност и идентичност.

Проектът "По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България" е награден от Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на културното и природното наследство на България!
 
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org