Новини

Ученици от НПГВМ „И. Павлов“ се запознаха с работата на терен по завръщане на ловния сокол в България

Ученици от НПГВМ „И. Павлов“ се запознаха с работата на терен по завръщане на ловния сокол в България

24.02.2023
Ученици от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. Павлов“, Стара Загора, участници в проект BG05М20Р001-2.015-0001 "Ученически практики - 2",, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) се запознаха от близо с дейностите по възстановяване на ловния сокол у нас, на терен.

Водени от екип на Зелени Балкани, учениците посетиха местността, където се извършват теренните дейности по възстановяването на ловния сокол в България.

Освен че научиха повече за вида и причините за изчезването му, младежите успяха на място да разгледат съоръженията, волиерите и оборудването, необходими за работата на проект „Завръщане на ловния сокол в България“.

Накрая на посещението бе освободен преминал лечение в Спасителния център на Зелени Балкани мъжки фазан.

Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“