Новини

Ученици от НПГВМ „И. Павлов“, на практика в Спасителния център на Зелени Балкани!

Ученици от НПГВМ „И. Павлов“, на практика в Спасителния център на Зелени Балкани!

13.02.2023
В средата на януари в Спасителния център на Зелени Балкани започнаха дейностите по проект Проект BG05М20Р001-2.015-0001 "Ученически практики - 2",, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), реализиран през учебната 2022/2023 г. от Министерството на образованието и науката.

В рамките на проекта 30 ученика от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. Павлов“, Стара Загора ще посещават Центъра по график, в рамките на 240 астрономически часа.

Трима ментори, ветеринарни лекари, от екипа на Центъра ще се погрижат младежите да получат знания и умения в областта на ветеринарната медицина на диви животни, но също така и грижа за животните, поддръжка, дезинфекция, и обслужване на специализирани сгради, и помещения, както и работа на терен.

Изключително сме радостни, че можем да се включим в обучението на бъдещите ветеринарни специалисти на България и благодарим на ръководството на НПГВМ „И. Павлов“ за доверието и партньорството!