Новини

Ученици опознават птиците на България

Ученици опознават птиците на България

07.10.2013
В края месец септември в рамките на проект „Опознай птиците на българската природа“, пред ученици от VIII и IX клас на ПГВМ „И.П. Павлов“ Стара Загора бяха изнесени поредица от лекции. Те запознаха участниците с птичето разнообразие у нас, както и с някои от „тънкостите“ на отглеждането им във волиерни условия. Срещите с младите природолюбители завършваха с прожекцията на филмите на Зелени Балкани – „Българската гора с настояще,но дали с бъдеще“ и „Царския орел – жив символ или музеен експонат“, създадени по конкретни проблеми в българската природа.

По време на лекциите част от учениците проявиха голяма активност. Ето защо те, заедно с представители на донорите от „Младежка банка“, взеха участие в освобождаването на 11 бели щъркели (Cicinia ciconia) и един обикновен мишелов (buteo buteo) на територията на ЗМ „Злато поле“.

След освобождаването на птиците групата от млади природозащитници се отправи към покрайнините на Стара Загора.

Там учениците научиха за дейностите по проект “Завръщане на ловния сокол в България“, и ролята на Спасителния център в него. Видяха на живо къде е построена адаптационната клетка (хак), временен дом на четирите млади ловни соколчета, излюпени в Спасителния център и освободени по-рано тази година.

По време на престоя си в природата учениците наблюдаваха обикновен мишелов (Buteo buteo), сива чапла (Ardena cinerea), синявица (Coracias garrulous) и зеленоглава патица (Anas platyrhynchos).

Предстоят още много срещи на учениците от Стара Загора с проекта „Опознай птиците на България“ и с дивата природа на нашата прекрасна страна.

За повече информация:
Руско Петров -
Ръководител проект "Опознай птиците на българската природа"
Тел.: 0884877544; e-mail:
rpetrov@greenbalkans-wrbc.org