Новини

Ученици и студенти опознават птиците на българската природа на терен

Ученици и студенти опознават птиците на българската природа на терен

11.12.2013
Вече споделихме с вас, че проектът ни цели най-вече работа с млади хора, с интереси към природата и заобикалящия ни сват.
След поредицата от лекции по проекта, за най-любознателните предстоеше да се запознаят с някои части от дейностите на Зелени Балкани и на терен, като сами те се включат в тях.
Първото от поредицата обучения на младите природозащитници бе маркирането на птици с пръстени. То се състоя в село Левка, община Свиленград, в базата на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360. Участниците в него преминаха кратък курс по опръстепяване на птици. Приятна бе изненадата ни, когато участниците с интерес и ентусиазъм попиваха новите знания и нямаха търпение сами да опръстеняват птици.

Теренните дейности продължиха в село Плевун, община Ивайловград, където ученици и студенти имаха възможността да се доближат до природата и да наблюдават различни представители на животинския и растителен свят. Работа на терен, наблюдение на птици и обследване на средата бяха сред дейностите, застъпени в двата дни пребиваване в района.

Следващата ни спирка бе село Тъжа, община Павел баня, където Зелени Балкани поддържа адаптационна волиера за лешояди. На мястото, освен с нашите ученици и студенти, се срещнахме и с голяма група шестокласници от София. Посещението ни съвпадна с освобождаване на лешояд по проект „Връщане та лешоядите в България“. Нашите любознателни деца с интерес наблюдаваха как се хваща безопасно огромната птица, а след това успяха да и се насладят, наблюдавайки я и на свобода. Така наученото на теория по време на лекциите по проект „Опознай птиците на българската природа“, участниците в събитието успяха да видят и на практика.

И не на последно място да ви разкажем и за едни от най- малките ни участници в освобождаването на птици. Нетърпеливи за събитието, те тръгнаха на приключение с нас с голям ентусизъм. Знаейки, че вече искат да видят птиците, им разказахме най- важната информация за пациентите си, къде живеят, какво обичат да похапват и как да им помогнем, ако ги видим в беда. И така, с грейнали усмивки на лицата, те ни помогнаха да освободим няколко мишелова. За всички нас това беше един незабравим момент, за който ще си спомняме с много положителни емоции.

За повече информация:
Руско Петров -
Ръководител проект "Опознай птиците на българската природа"
Тел.: 0884877544; e-mail:
rpetrov@greenbalkans-wrbc.org