Новини

Учени изследват паразитите по дивите пациенти на Центъра

Учени изследват паразитите по дивите пациенти на Центъра

02.10.2012
В присъствието на обслужващия ветеринарен лекар на Центъра, и екипа от реанимацията бяха взети проби за изследване на паразитната инвазия на над 15 птици от различни видове, като къдроглав пеликан, черен щъркел, керкенез, кукумявка и бял щъркел. От първоначалните резултати стана ясно, че почти всички обследвани птици имат начална до остра паразитна инвазия, състояние, което значително намалява защитните сили на организма, и често съдейства за леталния изход от пребиваването на пациента в Центъра.

Това е само началото на мащабно и дългогодишно паразитологично обследване на птиците, постъпващи за лечение при нас. Резултатите от него ще ни помогнат както при лечението, така и при превенцията на паразитозите по дивите ни пациенти, с което шансовете им за възстановяване ще се повишат значително.

За контакта с колегите от БАН ни съдейства на Маргарита Маринова, асистент в секция зоология и екология, към катедра Биология и аквакултура на Аграрния факултет на Тракийския университет, с която от години работим по обследването на паразити по водоплаващите птици.
Тел.: 0889457315

Повече информация относно методите и научния подход можете да получите от:

Гл. Ас. Д-р Ясен Мутавчиев, хелминтолог, работи върху таксономията и систематиката на зоопаразитни нематоди.по птиците.
Тел.: 0885320209

Ас. Яна Димитрова, хелминтолог, работи върху таксономията на цестоди по птиците, и по-специално бързолетите.
Тел.: 0882705624
Научните интереси и на двамата са насочени към идентификация на паразитни червеи по дивите птици.

Руско Петров - Ветеринарен лекар
Оперативен управител Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани - Стара Загора
Тел.: 0884877544; e-mail: rpetrov@greenbalkans-wrbc.org