Новини

Участие на Зелени Балкани в Девета Национална студентска научна конференция

Участие на Зелени Балкани в Девета Национална студентска научна конференция "Екологията - начин на мислене"

16.05.2017
Екип на Зелени Балкани взе участие в Деветата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” организирана от катедра „Екология и ООС” към Биологически факултет и Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски”.

Събитието се проведе на 13.05.2017г. в Биологическия факултет към Пловдивски университет.
Там, студенти, преподаватели и любители се събраха, за да обменят опит, да споделят наученото от тях и да дискутират важни въпроси касаещи Екологията на национално ниво.
В групата участници, имаше и такива, които не бяха експерти - еколози, но изказаха своята различна гледна точка за екологията на 21ви век.
 
Зелени Балкани придадоха своят принос с четири представяния:
- “Зелени Балкани – дейности и доброволчество” – Градимир Градев 
- “Принос на Спасителния център за диви животни за опазване и рехабилитация на белия щъркел (Ciconia ciconia) в България" –Стиляна Чернева и Алиан Вълчев, стажанти по проект „Студентски практики“ на Министерството на образованието и науката.
 
Представените презентации по проект ,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360  изпълняван по Програма LIFE на ЕС бяха на теми:
- “Прилагане на система за видеонаблюдение при мониторинг на белошипи ветрушки(Falco naumanni) в процеса на възстановяване гнезденето на вида в България" – Стелиана Стамова
 - “Прилагане на схема за индивидуално маркиране с цветни пръстени при възстановяване гнезденето на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България" – Стиляна Янева
 
Въпросите, касаещи природозащитата и научната дейност бяха дискутирани на конференцията, след което три от представените доклади бяха наградени с почетни места.
Освен презентационна част, присъстваха и участници от фотоконкурс, които също взеха своите награди.
 
Пълният текст на научните разработки на екологична тематика ще бъдат отпечатани в специализираното научно списание „Ecologia Balkanica”.
 
Благодарим на организаторите от катедра „Екология и ООС” към Биологически факултет и Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски” за поканата и възможността за участие, както и на всички присъстващи дали своят принос за научната дейност и природозащитата.
 
За допълнителна информация:
Стелиaна Стамова - полеви сътрудник към проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0884 056692                  
е-mail: sstamova@greenbalkans.org