Новини

Турски студенти по ветеринарна медицина на стаж в Спасителния център на Зелени Балкани

Турски студенти по ветеринарна медицина на стаж в Спасителния център на Зелени Балкани

17.03.2015
Тези дни на стаж в Спасителния център на Зелени Балкани са трима студенти по ветеринарна медицина от Истанбулския университет.

Напът към Центъра нашите турски колеги посетиха модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки напроект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 в село Левка, където се запознаха с дейностите по проекта и постигнатите да сега отлични резултати.

За дните прекарани при нас, нашите нови приятели участваха във всички дейности на Центъра – хранене на животните, хигиена на помещенията, работа в амбулаторията и реанимацията, прием на пациенти…

Посещението бе по инициатива на младите ни колеги, в чието учебно заведение има малък Спасителен център, който тепърва разработват. В същото време това е третото, но не и последно, посещение на студенти от Истанбулския университет в Спасителния център на Зелени Балкани. Екипът ни с радост приема нелеката роля на обучител, в името на опазването на нашата обща природа.