Царски орел (Aquila heliaca)

100.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 100 лв.
Годишна такса - 1200 лв.

Царският (Кръстат) орел (Aqila heliaca) е една от най-редките, но все още срещащи се в България видове птици. Повелител на бурите, както е известен сред народа, в Спасителния център вече години живеят две птици. Те са с трайни увреждани, отделен, като двойка и са една от надеждите на размножителната програма на Центъра.

Ежегодно при нас постъпват за лечение или доотглеждане от един до три царски орли, от различни краища на България!