Царски орел (Aquila heliaca)

40.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 40 лв.
Годишна такса - 480 лв.

Царският (Кръстат) орел (Aqila heliaca) е една от най-редките, но все още срещащи се в България видове птици. Повелител на бурите, както е известен сред народа, в Спасителния център вече години живеят три птици. Едната от тях е Мартона, дошла от Румъния, конфискувана от частен дом и доста питомна.. Другите две, с трайни увреждани, отскоро отделени като двойка, са една от новите надежди за размножителната програма на Центъра. Ежегодно при нас постъпват за лечение или доотглеждане от един до три царски орли, някои от тях спасени при акциите по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.