Новини

Три са вече сигурните двойки ловни соколи в България!

Три са вече сигурните двойки ловни соколи в България!

06.06.2024
От ранна пролет, та чак до късна есен, екипът на Зелени Балкани по проект „Живот за сокола“ извършва прецизен мониторинг на известните ни до момента гнезда на диви ловни соколи у нас.

Благодарение на това, знаем, че този размножителен сезон имаме три двойки, които към настоящия момент, отгледаха, общо, 4 малки! Малките са на две от двойките, а третата, за съжаление, въпреки наличието на яйца, не успя да излюпи пилета.

Две от от тазгодишните пилета, поколението на едната двойка, излюпено сравнително по-рано, вече порасна и лети свободно в небето, обгрижвано от своите родители. Те ги учат как да оцеляват, как да си намират храна и кои са най-подходящите места за почивка.

Останалите две, от другата двойка, са още малки, но и те, съвсем скоро, очакваме да напуснат родното гнездо!

Интересен е факта, че една от двойките, които отгледа успешно поколение, е сформирана с женска птица, излюпена миналата година в Спасителния център на Зелени Балкани. Разбрахме това, благодарение на сателитния предавател, който и поставихме, преди да я освободим. Това донякъде изненада екипа ни, тъй като при тези птици половата зрялост настъпва, обикновено, чак след третата година.

Трябва да отбележим, също, че при всички сформирани двойки поне единият родител е птица, доказано освободена в рамките на програмата на Зелени Балкани за завръщане на вида, като гнездящ в България. И тъй като проследяването на тези птици е изключително трудно, не изключваме вероятността и всички те да са от освободените от нас, но за сега не можем да установим със сигурност така ли е или не.

В рамките на проект "Живот за сокола", в България, дейностите по откриване на двойки ловни соколи в природата и техния мониторинг се извършват от екипи на Зелени Балкани и Българско дружество за защита на птиците.