Новини

Три млади египетски лешояда вече летят свободно в небето на Източните Родопи

Три млади египетски лешояда вече летят свободно в небето на Източните Родопи

08.07.2020
Три млади египетски лешояда – Зара, Изи и София вече летят свободно в небето на Източните Родопи, след като прекараха малко повече от два месеца в специална адаптационна волиера. Зара и Изи са излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, а София е отгледана от своите родители в Зоопарк София

Няколко дни преди освобождаването, птиците бяха маркирани с GPS-GSM предаватели от екип на Българското дружество за защита на птиците и Зелени Балкани. Чрез предавателите експертите следят тяхното поведение в природата и адаптацията им.

Зара и София са двугодишни, а Изи е излюпена миналата година. Трите птици са част от експериментална дейност, която има за цел да намери най-добрия подход за освобождаване на египетски лешяоди с цел възстановяване на популацията на вида на Балканите. Птиците са освободени по един от трите подхода, възприети за тестване в рамките на програмата за възстановяване на вида - отложено освобождаване. При този метод младите птици се задържат за близо година или повече и след това се настаняват в адаптационна волиера сред дивата природа. Тази година за първи път бяха освободени и двегодишни птици като  целта е проследяване на поведението по време на адаптацията и миграцията на малко по-възрастни индивиди. Счита се, че при този метод птиците ще имат по-добра възможност за адаптация, както и достатъчно време, за да придобият нужният опит да справят с първата си миграция – най-смъртоносното предизвикателство за младите египетски лешояди от Балканите.

Методът за пръв път се приложи у нас през пролетта на 2018 г., като  чрез него до сега бяха освободени 7 млади птици. Благодарение на предавателите, екипът на LIFE проектa „Нова надежда за египетския лешояд“ успя да проследи адаптацията и миграцията им. Всеки може да следи придвижванията на Зара, Изи и София както и на освободените през предходните години птици на сайта на проекта: www.LifeNeophron.eu

 

Това лято отново ще бъдат приложени и другите два метода за подсилване на вида на Балканите - осиновяване от диви приемни родители и изкуствено гнездо (хак).

В момента екип на проекта следи отблизо поведението на птиците и  наблюдава внимателно адаптацията им към дивата природа.  

- София започна да скита, достигайки Турция. Върна се обратно в България, но за съжаление загина от токов удар край Сливен.

 - Зара стигна до Гърция, където се изтощи и  беше уловена от нашите колеги от WWF Гърция, които успяха да ѝ окажат първа помощ. Птицата беше освободена повторно на площадката в Дадя, където се придържа до момента.

 - За момента съдбата на Изи (едногодишната птица) е най-безпроблемна - придържа се в района на Източни Родопи.

Дейността се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка.

 

Благодарности на Зоопарк София за дарената от тях птица (София), както и за цялостната им подкрепа към проекта!