Новини

Три млади египетски лешояда на път към свободата!

Три млади египетски лешояда на път към свободата!

03.04.2019
В края на миналата седмица волиерата край родопското село Поточница стана временен дом на три млади египетски лешояда!

Птиците са дарени от зоопарковете Злин, Шонбрун и Йерез за дейностите по проект “Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874). Излюпени са миналата година и са част от експериментална дейност по проекта, целяща да установи най-подходящия метод за освобождаване на излюпени във волиерни условия млади птици.

Преди преместването им, част от птиците бяха настанени в Спасителния център на Зелени Балкани, където дочакаха денят на транспортирането си, заедно с другите птици от същия вид, обитаващи така наречената „стокова“ клетка в Центъра.

Очаква се пернатите да престоят във волиерата малко повече от месец, след което ще полетят в небето в подготовка за предстоящата миграция на есен.

Полеви екип на БДЗП ежедневно наблюдава и се грижи за птиците на терен. И това ще продължи докато, след освобождаването им и последната птица не напусне района на клетката.