Новини

Трета работна среща на екипа на Зелени Балкани с институциите, работещи в тясна връзка със Спасителния център

Трета работна среща на екипа на Зелени Балкани с институциите, работещи в тясна връзка със Спасителния център

18.09.2015
Премина третата поред среща на институции, работещи в тясна връзка със Спасителния център за диви животни.

Участници в нея бяха различни РИОСВ, природни и национални паркове, Министерството на околната среда и водите, зоопаркове, представители на доброволците на Центъра.

Акцент на срещата, част от дейностите по проект „Хора ЗА природата – зелено общество в действие“, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонда за развитие на граждонското общество, и този път бе дейността на Центъра, трудностите по транстортирането и приема на животни, законовите нормативи, приемът на сигнали и случаи от практиката.

Присъстващите бяха запознати също с нарушенията по CITES, работата на Зелени Балкани по проект "Възстановяване на белошипата ветрушка LIFE11 NAT/BG/360" и проект "Завръщането на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278".

Вторият ден премина в практически обучения по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни. Гостите ни имаха възможността да разгледат посетителския кът на Спасителния център, а така също волиерите, клетките и съоръженията в него.

На края всички получиха тениски, и информационни материали по проекта.

Надяваме се да сме били полезни и знанията, които сме предали на нашите колеги, да послужат за спасяването на много диви животи.