Новини

Теренните дейности по проект „Завръщане на ловния сокол в България“ са в разгара си!

Теренните дейности по проект „Завръщане на ловния сокол в България“ са в разгара си!

06.07.2022
В тази новина ще ви запознаем с работата на теренните сътрудници по проекта на Зелени Балкани „Завръщане на ловния сокол в България“.

Тяхната дейност започва в момента, в който първото соколско яйце бъде снесено във волиерите на Спасителния център.
Тогава, хората, работещи на терен, започват подготвителните си дейности.

Почистват адаптационните волиери, проверяват съоръженията и механизмите им, обтягат въжетата, настилат гнездови материал, ремонтиран масите за хранене и кацалките около хаковете, подготвят храната.

Истинската работа, обаче, започва, когато първите млади ловни соколчета се пренасочат от волиерите на Центъра, към адаптационните волиери в природата. Тогава, отговорност за живота на малките носят теренните сътрудници и техните доброволци.

Два пъти дневно – рано сутрин и надвечер, посредством специален асансьор, се качва храна в хака. Следи се за състоянието на птиците както с бинокли, така и благодарение на специалното видеонаблюдение във всяка една волиера.

В отговорностите на теренните сътрудници е и преценката за това кога малките са готови да поемат към дивото и самостоятелния живот в природата. Когато това време настъпи, капакът на волиерата се отваря съвсем внимателно и се следи кога малките ще излетят.

Но, тук не свършва работата на нашите колеги! Те продължават да подхранват на специално пригодени за това „маси“ в района около волиерите и да наблюдават ежедневно поведението на току що излетелите млади соколчета. И това продължава, докато и последното соколче не напусне мястото на освобождаването. Понякога теренните дейности продължават до края на юли, а друг път – и до средата на август.
 
После следва, отново, почистване, снемане на оборудването и „замразяване“ на волиерите до следващия размножителен сезон, събиране и обобщаване на данни, писане на отчети и разбор на отминалия полеви сезон!
 
  Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.