Новини

Теренни занимания с доброволци на Спасителния център и деца от ДЦ „Хвърчило

Теренни занимания с доброволци на Спасителния център и деца от ДЦ „Хвърчило"

03.04.2019
Днес, екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и доброволци проведоха теренни занимания с ученици от ДЦ „Хвърчило“, гр. Стара Загора.

Дейностите се проведоха под ръководството на експерти от Центъра, които редовно извършват мониторинг на гнездящи птици в околностите на града. Тъй като най-добрият начин да се запознаят децата с дивите видове птици е директното наблюдение, екипът реши да организира това теренно обучение по маршрута Старозагорски минерални бани-връх Кайряк(600м)- село Остра Могила. Групата измина разстояние от около 7 км, заобиколени от красивите пейзажи на Стара планина и Средна гора.

Децата имаха възможността да видят дивите пернати в естествената им среда през бинокли и зрителни тръби, а също така да се научат как се идентифицират видовете чрез определител за птици.

Специален помощник беше и керкенезчето Владко, който отново влезе в ролята на посланик на природозащитата.