Доброволци

Татяна Кръстанова

Татяна Кръстанова

Въпреки крехката си възраст, Таня има значителен стаж, като доброволец в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани зад гърба си. Дойде при нас още когато беше първи курс в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов", Стара Загора и до сега е една от най-активните ни помощници!