Новини

Състоя се доброволческа среща по проект „Завръщане на ловния сокол в България“

Състоя се доброволческа среща по проект „Завръщане на ловния сокол в България“

12.10.2015
Въпреки, че настъпи есен и работата на терен намаля, ние от Зелени Балкани винаги гледаме няколко хода напред, и планираме рано, рано дейностите си.

Това доказа и поредната доброволческа среща, състояла се в края на отминалата седмица, в района на полевите дейности по проект „Завръщане на ловния сокол в България“.

Срещата, на която присъстваха над 20 доброволеца, протече в две части. Първата бе работа на терен. По време на нея младежите се научиха как да „разпъват“ тръбата за наблюдение на птиците, видяха къде са разположени някои от адаптационните волиери за освобождаване на младите ловни соколи, а също така се срещнаха и с представители на местната общност.

Втората част от срещата бе теоретична. На нея участниците имаха възможност да се запознаят с постигнатите резултати и преодолените трудности по проект „Завръщане на ловния сокол в България“, като в тази връзка изгледаха презентации и филми по темата.

Представители на екипа на проекта също бяха сред участниците в срещата. Така, бъдещите доброволци, а защо не и преки отговорници за „Завръщане на ловния сокол в България“ имаха възможността да се запознаят отблизо с приключението, наречено реидтродукция на изчезнал вид, задавайки въпросите си директно към участниците в тази нова за страната ни, интересна и изпълнена с предизвикателства дейност.

Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се извършва от Зелени Балкани и International Wildlife Consultants (UK) Ltd. с подкрепата на изследователската и консервационна програма на Environment Agency – Abu Dhabi и ЗАД Армеец.