Новини

Събитие по случай награда Натура 2000 за най-добър ПР проект за 2022г.

Събитие по случай награда Натура 2000 за най-добър ПР проект за 2022г.

27.05.2023
На 27 Май 2023 г. Зелени Балкани, СЦДЖ Зелени Балкани и приятели отбелязахме деня на Натура 2000, в Музейко, гр. София, като събитието бе съчетано с награждаване на всички организации, институции и личности, допринесли за спечелване на наградата на Натура 2000 на Европейската Комисия за най-добър ПР проект (в категория Комуникация) от нашия екип. Наградата бе връчена през 2022 г. на Проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371, изпълняван от Зелени Балкани в партньорство с Дарик Радио, Икономедиа и Хоби ТВ, финансиран от програма Лайф на Европесйкия съюз.

“Радваме се, че спечелихме наградата за България. Това стана възможно благодарение на приноса на редица колеги, музеи, образователни институции, дарители, журналисти, доброволци и приятели, които допринесоха да се популяризира българската природозащита.”, сподели Елена Стоева, ръководител на проекта.

Грамоти за принос получиха над 100 личности и организации, като редица от тях участваха в събитието и с информационни щандове за дейността си, като по този начин стотици посетители на Музейко научиха повече за европейската екологична мрежа. Сред изложителите бяха и няколко организации-членове на Коалиция “За да остане природа в България”.

“Наградата за комуникация е много специална, а вашата инициатива се открои от всички останали, поради големия си мащаб и отличен пример за успешна медийна кампания с огромно въздействие, която е насочена пряко към опазването на природата и ролята на Натура 2000. Голяма част от този успех се дължи на уникалното партньорство между екологична неправителствена организация и три национални медийни канала, което далеч надхвърля типичната целева аудитория за комуникация, която е свързана с природата.“, сподели Ива Обретенова, представител на Европейската комисия.

Понастоящем мрежата Натура 2000 се състои от над 27 000 защитени зони, обхващащи над 18% от сухоземната територия на съюза и около 9% от морската територия. Натура 2000 е най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света и е резултат от уникалното сътрудничество между държавите-членки в ЕС.

Екипът на Зелени Балкани благодари на всички допринесли за награждаването на проекта!

За контакт:
Елена Стоева – Ръководител на проект „Натура 2000 в България- Нови хоризонти”
тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org