Новини

Студенти от Тракийския университет в помощ на дивите белошипи ветрушки в Сакар

Студенти от Тракийския университет в помощ на дивите белошипи ветрушки в Сакар

22.06.2020
Може би не ви е идвало на ум, но дивите белошипи ветрушки в Сакар имат нужда от нашата помощ.

Тъй като колонията, създадена благодарение на дългогодишните усилия на Зелени Балкани, е все още малка, тя  има нужда от нашите грижи, за да успее да отгледа своите малки.

Тук на помощ се притекоха доброволците на Спасителния център на Зелени Балкани, студенти в чуждаезичните и българските групи на ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

Студентите подхраниха птиците на специално обособеното за това място, като внимателно наблюдаваха и записаха всички белошипи ветрушки, посетили мястото, прегледаха гнездилките и описаха малките и яйцата в тях.