Новини

Студенти от Тракийския университет се запознаха с дейността на Спасителния център

Студенти от Тракийския университет се запознаха с дейността на Спасителния център

29.11.2013
Лекцията бе част от дейностите по проект „Опознай птиците в българската природа“, финансиран от Младежка банка - Стара Загора.

В присъствието на над 120 млади хора от цялата страна, с разнообразни фотографии, бе представено ежедневието на Спасителния център – водещо звено на национално ниво по отношение на рехабилитацията и размножаването на редки и изчезнали видове.

Освен с дейността на Спасителния център, бъдещите ветеринарни лекари се запознаха и с други акценти от работата на Зелени Балкани, като програмите за възстановяване на изчезнали видове – белошипа ветрушка, ловен сокол и белоглав лешояд.

На лекцията присъстваха и студенти, стажували в Центъра през изминалото лято. Те разказаха интересни случки и споделиха своите впечатления от преживяното в Центъра.

След лекцията много от младежите проявиха интерес за доброволческите и стажантски програми в Центъра.Надяваме се още този месец да видим част от тях, като стажанти по проект „Ученически и студентски практики“, в който Центъра е партньор.

За повече информация:
Руско Петров -
Ръководител проект "Опознай птиците на българската природа"
Тел.: 0884877544; e-mail:
rpetrov@greenbalkans-wrbc.org