Новини

Студенти от Аграрния Университет на практика в Зелени Балкани

Студенти от Аграрния Университет на практика в Зелени Балкани

06.12.2013
Практическите занятия за студентите от Аграрния Университет се проведоха на два етапа.
Първата част на практиката се осъществи в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора на 11.10.2013 г. Там студентите се запознаха с условията за размножаване на белошипите ветрушки и отглеждане на техните малки. Като част от практиката, студентите наблюдаваха също ежедневни грижи и дейности, осигуряващи оптимални условия за птиците, използваната специализирана храна за ветрушките, която наподобява вида на използваната от птиците плячка в природата, и други особености свързани с отглеждането на белошипата ветрушка в ex-situ условия. Вторият етап от практическите упражнения за студентите от Аграрния Университет се проведе в Модул за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки, който е част от дейностите по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на програма LIFE на ЕС. Специализираната структура за връщане в природата на млади белошипи ветрушки, които са излюпени в изкуствени условия, е разположена в с. Левка, Защитена Зона ,,Сакар” (BG0002021), част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. На 8.11.2013, в Сакар, пред студентите бяха представени съоръженията и методиката за освобождаване в природата на млади птици, управление и опазване на местообитанията на белошипата ветрушка и други защитени видове птици като царски орел и др. Особен интерес сред участниците предизвикаха различни типове изкуствени гнездилки, индивидуалното маркиране и последващо проследяване на освободените белошипи ветрушки, чрез стандартни и специализирани цветни орнитологични пръстени и сателитни предаватели. На терен пред участниците в заниманието бе демонстрирано и управлението на местообитанията, чрез екстензивно отглеждане на автохтонна порода коне – каракачански кон, собственост на Зелени Балкани. Модулът за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в Сакар все по-често е домакин на различни инициативи насочени към допълнително обучение на студенти и ученици. По-рано тази година на няколко пъти ученици и студенти в областта на ветеринарната медицина и екологията от ПГВМ „И.П.Павлов“ - Стара Загора и Тракийски Университет – Стара Загора, участващи в проект „Ученически практики и студентски практики” на Министерството на образованието и науката, посетиха Сакар и директно участваха в дейностите по проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка".
http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/Stazhanti_na_Spasitelniya_tsentyr_za_divi_zhivotni_posetiha_rayona_na_Sakar-p383
http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/Stazhanti_na_Spasitelniya_tsentyr_na_gosti_na_beloshipite_vetrushki_v_Sakar-p399 http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/Vylnuvashto_i_nezabravimo_v_selo_Levka_Sakar_planina_vpechatleniyata_na_edna_dobrovolka-p401

Екипът на Зелени Балкани отделя сериозно внимание на работата със студенти и ученици от различни учебни заведения. Традиционно, пред ученици и студенти, както на терен, така и в учебните аудитории и зали, се представят различни дейности изпълнявани от организацията. Така например, съвсем наскоро пред повече от 120 студенти от Тракийския Университет в Стара Загора е изнесена лекция по проект „Опознай птиците в българската природа” - http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=2004&cat_id=35, на която са представени различни инициативи на Зелени Балкани, сред които и проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360.


За контакти:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект
,,Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289
е-mail : ggradev@greenbalkans.org