Новини

Степен орел се лекува в Спасителния център на Зелени Балкани

Степен орел се лекува в Спасителния център на Зелени Балкани

04.05.2015
В края на изминалата седмица в Спасителния център на Зелени Балкани пристигна за лечение степен орел.

Редкият гост бе транспортиран от района на Айтос, след наш сигнал до РИОСВ Бургас. За съжаление първоначалният преглед установи редица проблеми - счупено дясно крило, отпадналост и висока степен на изтощение и дехидратация.

Естествено, екипът ни взе светкавични мерки за овладяване на състоянието й. Направената рентгенография доказа съмненията ни за фрактура, а влетите разтвори помогнаха на птицата „да си стъпи на крака“.

И така, орелът вече е в реанимацията на Центъра. За него се полагат стециализирани грижи от екипа ветеринарни специалисти и рехабилитатори на Спасителния център. Надяваме се скоро да зарадваме всички с по-добри новини.  

Степният орел е индо-африкански вид с гнездови ареал в Русия, Турция, Азия, Индия и Непал. Зимува от Източна до Южна Африка, Иран, Пакистан, Индия, Индокитай. Макар и рядко, в България маже да се види по време на миграция.

Благодарим на всички, помогнали за спасяването на орела – човекът, който я намери, колегите от БДЗП, както и за бързата реакция на РИОСВ Бургас.