Новини

Стажантите на Зелени Балкани организираха Еко акция

Стажантите на Зелени Балкани организираха Еко акция

19.08.2013
Основна заслуга за това имат стажантите на Спасителния център на Зелени Балкани.

Момичетата и момчетата от Тракийския университет организираха почистването в края на миналата седмица. Инициативата бе съчетана с поставяне на къщички за гнездене на пойни птички и почистване на площадката за подхранване на лешояди в района, стопанисвана от Зелени Балкани в рамките на проект "Завръщането на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278. Едновременно с това, стажантите транспортираха останалия за рехабилитация белоглав лешояд - изтърсак K6W, който според експертите на Спасителния център, вече е готов да се настани в новия си дом - Централен Балкан.

Ентусиазираните организатори споделиха, че с напредване на работата в акцията са се включили и случайно къмпингуваци туристи.

Специално за случая, младите природозащинтици изработиха табелки с различни послания към посетителите на мястото. Така районът се сдоби с мъдрости за природата и нейните богатства и съвети как да се грижим за нея.

В края на първия ден от акцията 10 горски ушати сови, една горска улулица и един белоопашат мишелов полетяха от ръцете на част от студентите. Птиците са отгледани и лекувани в Спасителния център с тяхна помощ, ето защо прощаването с пернатите бе още по-емоционално.

В края на двудневната акция, едно ремарке, пълно с чували с боклуци, отпътува от поляната край Тъжа.

А посланието на младите хора считаме, че е ясно на всички…