Новини

Стажанти на Спасителния център на гости на белошипите ветрушки в Сакар

Стажанти на Спасителния център на гости на белошипите ветрушки в Сакар

06.08.2013
Първа в програмата на посещението бе базата на Зелени Балкани в село Левка, общ. Свиленград, където се намира новоизградената адаптационна клетка за освобождаване на белошипи ветрушки. Там студентите от Тракийския университет проведоха наблюдение, подхранваха и записваха новопристигналите птици. По- късно през деня се включиха и в обследването на подходящи за белошипите ветрушки и царските орли местообитания в района.

Друго вълнуващо приключение за младите природозащинтици бе трансхумацията на тридесет коня (хергеле), отново част от проекта „Възстановяване на белошипата ветрушка“. Те осигуряват на малките хищни птици пасища с ниска трева за по-лесно ловуване на плячка (насекоми, гризачи и дребни влечуги). И тъй като конете бяха свършили своята работа на територията, която обитаваха до момента, бе време да се преместят другаде. Общо седем стажанта се включиха активно в подкарването на полудивите коне към новото им местообитание. Работата бе съчетана и с обезпаразитяване на част от четириногите, което я направи още по-трудна, но и интересна. Същият ден бяха обезпаразитени овце и кози на местни фермери, дейност в която нашите млади помощници също се включиха.

Още една среща на бъдещите еколози и ветеринарни лекари с природата на Сакар бяха покрайнините на село Маточина, община Свиленград , където се намира информационният център на Зелени Балкани. Там те се докоснаха до магията на планината – място с ключово значение за много редки представители на българската флора и фауна.

Стажът на студентите в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се осъществява по проект „Ученически практики и студентски практики“, на Министерството на образованието и науката.

Текст:
Стелиана Стамова , Стажант в Спасителен център за диви животни
Пламена Димитрова , Стажант в Спасителен център за диви животни


За допълнителна информация относно студентските практики в Спасителния център:
Руско Петров,                                                                                                                                      
      
Ветеринарен лекар, Спасителен център за диви животни СНЦ „Зелени Балкани“
проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360                                                                           
Тел.: 0884 87 75 44 ; е-mail : rpetrov@greenbalkans-wrbc.org


За допълнителна информация относно проект"Възстановяване на белошипата ветрушка" :

Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
Тел.: 0885 609289   е-mail : ggradev@greenbalkans.org