Станете част от мрежата ни


Мрежата на Центъра представлява активни доброволни сътрудници в различни краища на страната, които съдействат при изпращане или транспортиране на птици от техния район. Тези хора може да бъдат потърсени за съдействие еднократно или да съдействат при повече сигнали. Това зависи от тяхното желание и от региона, в който се намират. Много често особено при големи градове като София, Пловдив и Варна координацията е по трудна и изисква повече външна помощ. При повечето сигнали екипа на Центъра се стреми да убеди хората намерели бедстващото животно самостоятелно да съдействат за неговото транспортиране, но често имаме нужда от прехвърляне на пратката от един транспорт на друг и при тези случай най-често е нужно съдействието от доброволната мрежа.Къде имаме наши сътрудници в България

Галерия