Новини

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

15.01.2019
През изминалия уикенд се проведе 43-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Подобни схеми за мониторинг допринасят за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие. Тези промени са от значение за всеки един от нас.

Екипи на Зелени Балкани, Българското дружество за защита на птиците, Фонд за дивата флора и фауна,  Регионалните инспекции по околната среда и водите, Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”, Българската орнитологична централа към Института по зоология при БАН, Ловно-рибарските сдружения и дружества през уикенда покриха водоемите на територията на страната.

Пловдивският екип на Зелени Балкани и БДЗП обиколиха язовирите на север от Пловдив, като най-интересно беше на яз. Пясъчник с малко повече от 4 хиляди зеленоглави патици, морски орел, малки нирци и много малко гъски. А шарените патици мандаринки се появиха на яз. Домлян.

Колегите от Бургас - Станимира Делева, Стела-Теодора Трендафилова и Константин Попов преброиха водолюбивите птици на езерата Вая, Мандра и Атанасовско. Те ни споделиха, че неочаквано е трябвало да предприемат спасителна акция, защото са намерили изтощен млад розов пеликан. След координация с ветеринарите от Спасителния център за диви животни, са го транспортирали в Стара Загора.

Не по-малко интересно е било и в Североизточна България, където колегите преброиха повече от 800 червеногуши гъски около Шабла.

На яз. Овчарица са регистрирани малки нирци, белооки потапници, лопатарки и гъски, а на Поморийско езеро - тръноопашати и планински потапници и звънарки.

Благодарим на всички колеги и приятели, които се включиха и споделиха информация за преминалото среднозимно преброяване.

Благодарим за снимките на приятелите Иван Георгиев и Станимира Делева
 
За контакти:
Зелени Балкани
Георги Дулев – 0884004665
gdulev@greenbalkans.org