Новини

Спешно търсим 1000 евро за транспорта на черен лешояд, дарен ни от холандския зоопарк Ouwehands Dierenpark Rhenen

Спешно търсим 1000 евро за транспорта на черен лешояд, дарен ни от холандския зоопарк Ouwehands Dierenpark Rhenen

22.10.2018
Птицата ще се включи в размножителната програма на вида, която се осъществява в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани.

Той ще замести мъжкият, с който разполагаме в момента, и който не е способен да създава поколение. Женската ни птица "Черна" проявява силен инстинкт за размножаване и от години се опитва да даде своя принос към възвръщането на изчезналия си вид, но за съжаление мъжкият се оказа неподходящ партньор за нея, поради трайните си физически увреждания, а и не проявява никакъв интерес към нейното ухажване. Дарението на холандския зоопарк е шанс за България да размножим черни лешояди за първи път от десетки години насам и да върнем вида в дивата природа.

Стани част от завръщането на черните лешояди в страната ни!
Дари средства по сметка в лева:

Банка Пиреос
клон Стара Загора
IBAN BG86PIRB71731603379530
BIC PIRBBGSF

Сметка в евро:
IBAN BG25PIRB71731605323247
BIC PIRBBGSF

или чрез PayPal:


За допълнителна информация:
Елена Стоева,
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org


Зоопаркът са част от Европейската програма за размножаване на редки видове, извън естествената им среда (EEP), която се осъществява от Асоциацията на зоопарковете и аквариумите (EAZA).