Новини

Спасителният център за диви животни ще съдейства на институциите по случая в Сребърна

Спасителният център за диви животни ще съдейства на институциите по случая в Сребърна

25.03.2015
Вчера, за съжаление, всички ние станахме свидетели на  една голяма загуба за биологичното разнообразие на България с намерените мъртви 21 къдроглави пеликана в гнездовата колония на птиците в резервата „Сребърна“.
Представител от екипа ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани веднага влезе във връзка с всички компетентни институции по случая – ОДБХ Силистра, РИОСВ Русе, МОСВ.

Стана ясно, че птиците са умирали постепенно, в рамките на една седмица. След изваждането им от колонията, само 4 са били в състояние, в което е възможно да се направи аутопсия. Всички те са били в изключително слаби, а 3 от тях и с инвазия от вътрешни паразити.

Колегите, от ОДБХ Силистра са изпратили проби в лабораторията на БАБХ в София, от където очакваме резултати до дни.

Ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни са единодушни, че в момента е от съществено значение изолирането  причината за смъртта на птиците. В противен случай колонията, която е единствена в България, е сериозно застрашена.

В тази връзка екипът ни изрази готовност да съдейства на институциите, при евентуално установяване на следващ случай на болни или умрели пеликани, където над двадесет годишния опит в лечението диви животни на ветеринарните ни специалисти, ще бъде от съществена полза.

Към момента поддържаме връзка с колегите в района и сме в постоянна готовност да реагираме, при нужда.

Допълнителна информация за вида:

Къдрогравият пеликан е един от видовете застрашени от изчезване в световен мащаб. Вписан е в Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) – в категорията Уязвим (Vulnerable VU).

В България гнезди само в езерото Сребърна (от средата на XX в.). През периода 1954–2005 г. числеността му е между 29 и 128 -  средно 67 двойки). По време на миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие и по-рядко във вътрешността на страната. Освен в Сребърна пеликани в Европа гнездят още само на 3 места - по Волга, делтата на Дунав и в Гърция.

Наличието на колония на къдроглави пеликани в резеравт Сребърна е една от причините за неговата изключителна значимост – в международен мащаб, включително и за включването му в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Броят на умрелите пеликани през последните дни се равнява на значителен процент от популацията на вида в страната, което определя събитията като значима загуба за биологичното ни разнообразие.

За повече информация:
Христина Клисурова – ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани
Тел.: 08865700553 e-mail: hhristova@greenbalkans.org