Новини

Спасителният център отново отвори вратите си за малки любознайковци

Спасителният център отново отвори вратите си за малки любознайковци

07.06.2018
Днес в Центъра за диви животни дойдоха гости от 1г клас от II ОУ Стара Загора.
Децата получиха детски книжки за червеногушата гъска и и за прилепчето Дарки.
Заобикалени бяха от дивите обитатели на Центъра и научиха историята за всеки един от тях.
Имаха възможността да надникнат в гнездата на застрашени видове птици, чрез монтираните камери за видеонаблюдение. Нещо, което в природата е недостъпно. И накрая се снимаха с горската улуличка Лули и соколчето Владко. Видяха и червеногуша гъска (Branta ruficollis), изключително рядък вид  на живо в езерото в посетителската част.

Работата с деца ....няма нищо по хубаво от това да даряваш знанията си на малките.