Новини

Спасителният център на Зелени Балкани – традиционен партньор на Тракийския университет в  обучението на бъдещите ветеринарни лекари!

Спасителният център на Зелени Балкани – традиционен партньор на Тракийския университет в обучението на бъдещите ветеринарни лекари!

29.11.2022
През миналата седмица клиниката на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, отново, бе средище за обучение на бъдещи ветеринарни лекари.

Този път при нас бяха петокурстиците от българските и англоезичната групи на ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет.

В рамките на упражнение по дисциплината „Болести по дивеча“ всички студенти имаха възможността не само да присъстват, но и активно да участват в сутрешната визитация на пациентите в клиниката на Центъра. А, нашите ветеринарни лекари в лицето на д-р Руско Петров, докторант в Тракийския университет и д-р Стефка Димитрова, главен ветеринарен лекар на Центъра освен, че ръководиха упражненията, отговориха на всички зададени от студентите въпроси.

Част от посещението на бъдещите ветеринарни лекари в Центъра бе и обиколка на посетителския и размножителен кът, където те обогатиха знанията си за видовете, техните местообитания и заплахите, пред оцеляването им.

Радваме се, че за поредна година сме част от обучението на бъдещите ветеринарни лекари, които само при нас могат да получат знания по лечение на дивите животни. И благодарим на ръководството на ветеринарномедицинския факултет за доверието, което ни гласува.

Но, още по-радостни сме, че в упражненията взеха участие, като обучители, студенти по ветеринарна медицина, наши доброволци.