Новини

Спасителният център на Зелени Балкани споделя своя опит с колеги от балканските страни

Спасителният център на Зелени Балкани споделя своя опит с колеги от балканските страни

19.03.2013
Нашите гости бяха представители на две неправителствени организации, едната от които Milvus Group, наш дългогодишен партньор, а другата Vets4Wild, създадена изцяло от ветеринарни лекари.
Трите дни гостуване бяха изпълнени с въпроси, дискусии, множество снимки …. и пак въпроси. През времето, прекарано тук, нашите колеги имаха възможността да наблюдават всяко звено от работата в Центъра, от поддръжката на базата, през храненето и обгрижването на животните, до приема и специализираните грижи за нашите пациенти.

Всичко видяно и научено колегите от Румъния ще използват при обновяването и разширяването на своя Спасителен център за диви животни. Сега той функционира от около 4-5 години, като звено от дейността на Milvus group. Идеята на нашите румънски приятели е да разраснат и да увеличат капацитета на Центъра си от досегашните 40-50 бедстващи животни на година.

Две седмици по-късно колеги от друга съседна държава, Македония, посетиха Спасителния център в Стара Загора. Едноседмичното посещение отново е свързано с обучение и обмяна на опит, който ще им послужи при създаването на Спасителен център в тяхната страна. Както румънците, и колегите от Macedonian Owl Trust вече няколко години работят за спасяването на бедстващи диви животни в Македония, дейност, която имат идеята да разширят, създавайки специализиран Спасителен център за диви животни.

Като част от посещението си при нас колегите от Румъния и Македония посетиха площадките за подхранване на лешояди, дейност по проект "Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България", финансиран от програма LIFE+.

Екипът на Зелени Балкани се радва да предостави натрупаните през годините опит и знания на нашите колеги и партньори, като считаме, че това са първите стъпки за създаването на мрежа от рехабилитационни центрове на Балканския полуостров. Имайки предвид богатото биологично разнообразие на района, обособяването на подобна структура би допринесла за спасяването както на отделни индивиди, така и на последните популации на някои световно застрашени видове.

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053