Новини

Спасителният център на Зелени Балкани – школа по ветеринарна медицина на диви животни!

Спасителният център на Зелени Балкани – школа по ветеринарна медицина на диви животни!

07.12.2018
Вчера група петокурсници по ветеринарна медицина от ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет проведоха упражнение по дисциплината „Болести по дивеча“ в Спасителния център.

В продължение на два часа младите хора, бъдещи ветеринарни лекари, взеха участие в профилактичния преглед на ловните соколи в Центъра.

Под вещото ръководство на ветеринарните специалисти на Зелени Балкани студентите не само наблюдаваха, но и натрупаха практически умения в обезпаразитяването, общия преглед и подрязването на клюновете, и ноктите на ловните соколи на Центъра.

Изказваме специалните си благодарности на доц. Канъков от катедра „Вътрешни незаразни болести“, за съдействието и партньорството в името на обучението на бъдещите специалисти във ветеринарна медицина на дивите животни. Това е една инвестиция в бъдещето, която всички ние трябва да правим в името на дивата природа!