Новини

Спасителният център на Зелени Балкани се сдоби с 40 нови обитатели

Спасителният център на Зелени Балкани се сдоби с 40 нови обитатели

04.10.2013
Новодомците са част от размножителната програма на Зелени Балкани, целяща възстановяване на редките птици в природата на България. Всички 40 птици произхождат от дивата популация на вида в Испания.

Белошипите ветрушки са осигурени от правителството на Екстрамадура, след предложение от страна на ДЕМА, организацията партньор на Зелени Балкани по проекта ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360, осъществяван с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз. Това предаване на екземпляри е изключение, съгласно указ 124/2010, който забранява използването на диви видове, отглеждани за програми за развъждане.

Очакванията на екипа на Зелени Балкани са през следващите години редките птици да се размножават в специално подготвените за тях волиери на Спасителния център. Така те ще подсигурят млади птици, които в бъдеще да бъдат освобождавани в природата на България. Това ще допринесе за постигане целите на проекта, а именно – връщането на белошипата ветрушка у нас.

Първите стъпки на този продължителен процес вече са направени с освобождаването на 90 белошипи ветрушки в Сакар през тази година. За щастие те се адаптираха успешно в района. Това дава надежди, че амбициозната инициатива ще бъде успешна и съвсем скоро белошипата ветрушка отново ще гнезди в България.

За контакти:
За допълнителна информация :

Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
е-mail :
ggradev@greenbalkans.org; моб.тел: 0885 609289                               

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org ; моб. тел.: +359886570053