Новини

Спасителният център на Зелени Балкани с нов дом за белошипите ветрушки

Спасителният център на Зелени Балкани с нов дом за белошипите ветрушки

13.10.2017
След като това лято, в последните дни на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, освободихме над 40 млади белошипи ветрушки от адаптационните волиери в Центъра, дойде времето да се погрижим и за техните домове, за да могат напролет, когато, надяваме се, се приберат да създадат своите семейства при нас.

Да, такива сме ние. Защото не е достатъчно, само, да осигуриш добри условия на родителите да излюпят и отгледат малките си. Не е достатъчно да осигуриш и добри условия на младите в адаптационните волиери, както и да помислиш за тяхното успешно освобождаване. Трябва да помислиш и за бъдещето, в което днешните освободени малки ще се завърнат в „родния“ Спасителен център.  А сега, вече, там ще ги очакват съвсем нови, удобни и сигурни, домове в които на свой ред да отгледат своите малки.

Разбира се всичко, което направихме, не би било възможно без нашите верни и отдадени на каузата доброволци, привлечени в Центъра по време на дейностите по проект „Млади, зелени, надежди“, финансиран от Младежка банка.