Новини

Спасителният център на Зелени Балкани пренасочи птици с трайни увреждания към зоологическата градина на Стара Загора!

Спасителният център на Зелени Балкани пренасочи птици с трайни увреждания към зоологическата градина на Стара Загора!

04.05.2023
27 птици, лекувани в клиниката на Спасителния център на Зелени Балкани бяха пренасочени към зоологическа градина Стара Загора.Пернатите – дневни и нощни грабливи птици, чапли и бели щъркели, са пациенти на Центъра от цялата страна.

Като част от дейностите ни със зоопарковете в България, в зависимост от предлаганите там условия, екипът ни разпределя всички онези преминали през клиниката ни пациенти, които въпреки усилията на ветеринарните ни специалисти, не сме успели да освободим в природата.

Партньорството ни със зоопарк Стара Загора е традиционно. В годините назад той е станал втори  дом на десетки пациенти с трайни увреждания на Центъра.

Припомняме, че неотдавна дарихме там и двойка белоглави лешояди, които вече мътят яйце в предварително подготвена по указания на екипа ни волиера.