Новини

Спасителният център на Зелени Балкани на национален фестивал на доброволческите организации

Спасителният център на Зелени Балкани на национален фестивал на доброволческите организации

03.12.2013
На фестивала присъстваха както национални, така и регионални природозащитни организации, работещи в сферата на доброволчеството - БМЧК, Екоцентрик, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Училище за природа, Отворено общуване, Активно общество, МИКЦ Монтана и Еко клуб към СОУ Лом.

Целта на всички бе обменянето на опит и планирането на нови съвместни инициативи. През трите дни на събитието изгледахме много образователни филми и репортажи по темата. Учихме на теория и практика как да набираме и обучаваме доброволци. А всяка една от организациите имаше възможността да представи свои дейности и да запознае жителите на града - домакин с работата си.

И ние, разбира се, не останахме безучастни. Направихме презентация, в която разказахме за дейностите си с доброволци и стажанти в Центъра и проектите „Ученически и студентски практики“ и „Опознай птиците в българската природа“.

В края на фестивала, по идея на организаторите на срещата, всички участници се разходиха до пещерата Леденика. Отделно, и въпреки лошото, екипът на Спасителния център обходи местността „Пършевица“ в Природен парк Врачански Балкан, където има клетки пригодени за разселване на лалугери в и волиери за размножаване на Планински кеклик.

А в местността „Горския дом“ успяхме да видим и самите кеклици, които бяха там под карантина.

Благодарим на организаторите и участниците за споделената и практика и нови идеи.

За повече информация:
Руско Петров -
Ръководител проект "Опознай птиците на българската природа"
Тел.: 0884877544; e-mail:
rpetrov@greenbalkans-wrbc.org