Новини

Спасителният център на Зелени Балкани и дейностите по проект Възстановяване на белошипата ветрушка, LIFE11 NAT/BG/360, бяха представени по време на Младежки Екофест в община Тунджа.

Спасителният център на Зелени Балкани и дейностите по проект Възстановяване на белошипата ветрушка, LIFE11 NAT/BG/360, бяха представени по време на Младежки Екофест в община Тунджа.

27.03.2013
Пред участниците във Екофеста бе изнесена специализирана презентация за основните дейности по проекта на Зелени Балкани, изпълняван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз. В обхвата на община Тунджа попада част от защитена Зона Сакар, която е ключова за реализирането на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ и това налага необходимостта от популяризирането на проекта.

На срещата екипът на Зелени Балкани разказа пред гостите и домакините на събитието за други дейности на Центъра, като приемането и лечението на редки и защитени видове, размножаването в неволя на нощни грабливи птици и други аспекти от работата на специализираната структура.

Фестът бе организиран от Община Тунджа, НПО '' Младежта - европейското бъдеще на Веселиново", Кметство с.Веселиново и ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методи“ - с.Веселиново. В събитието участваха кмета на община Тунджа Георги Георгиев, представители на Администрацията, директори на училища от Общината, журналисти ученици, млади хора и други представители на местната общност.

Зелени Балкани изказва своята благодарност към организаторите на събитието, за предоставената възможност за популяризиране дейността на ортанизацията.

За контакти :
Руско Петров,
Ветеринарен лекар, Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани
проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
Тел: 0884 87 75 44 ; е-mail : rpetrov@greenbalkans-wrbc.org