Новини

Спасителния център за диви животни отбеляза своя празник

Спасителния център за диви животни отбеляза своя празник

02.11.2012
В присъствието на нашите дарители от КонтурГлобал, представители на местната власт, медии, доброволци и приятели на Центъра,които дъжда не успя да изплаши, официално бе прерязана лентата на новата посетителска зала на Центъра.

На този ден отбелязахме също и 20 години от неформалния рожден ден на Центъра, за който ние приемаме 1992 година, когато за основателите на Зелени Балкани, Спасителния център за диви животни е бил една далечна мечта.

Символично избрахме 1 ноември и за празник на Центъра, ден в който се събираме с всички наши приятели и съмишленици, за да им отдадем необходимата благодарност за това, че стоят до нас в трудният път на пробуждане
съзнанието на хората за отговорност и толерантност към заобикалящата ни природа.

В присъствието на над четиридесетте гости на Центъра, бе обявена и новата дарителска кампания на Застрахователно акционерно дружество Армеец, насочена към проекта на Зелени Балкани за възстановяване на ловния сокол в България. Това бе и символичен жест на приемственост, на дарителската инициатива на нашите приятели от КонтурГлобал.

Благодарим на всички доброволци, партньори, представители на местната власт, медии и приятели на Центъра, които бяха с нас на този ден.

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053

Снимки - Дарен Уиикс