Новини

Спасено щъркелово гнездо

Спасено щъркелово гнездо

01.05.2009

Платформата е служила дълги години за основа на щъркелово гнездо, но към настоящият момент имаше голяма опасност от да се счупи. Сигналът незабавно беше препратен на екелтроразпределителната компания ЧЕЗ, която обслужва региона. За наша радост в края на април в офиса на Зелени Балкани получихме благодарствено писмо от гражданинът подал сигнала. В него бяха приложени и две снимки на щастливото щъркелово семейство в новият им дом.

Припомняме, че белият щъркел (Ciconia ciconia) e включен в Приложение № 3 на Закона за биологично разнообразие и в Приложение № 1 на Директивата на Европейският съюз за опазване на птиците.


Благодарим на всички за съдействието.