Новини

Спасен млад бял щъркел след съвместна акция на Зелени Балкани и EVN България

Спасен млад бял щъркел след съвместна акция на Зелени Балкани и EVN България

26.07.2008

Според местни жители подали сигнала, едно от трите излюпили се по-рано това лято щъркелчета в селото не може да излети от гнездото. То било изградено на електрически стълб в края на населеното място. Специалистите от Спасителния център веднага потърсиха съдействието на EVN България Електроразпределение АД – Пловдив. Благодарение на бързата и професионална реакция на работниците от КЕЦ Чирпан още същия ден младата птица беше освободена от сезала, който стягал краката й като примка. Малко след това младата птицата полетя на свобода и се присъедини към останалата част от семейството.

Все по-често сигнали от подобен род се подават в Спасителният център. Проблемът е в сезала, който възрастните птици използват, за да укрепят гнездото. Още при самото си излюпване или малко след това някои от младите птици заплитат краката си в синтетичните нишки от които е изграден сезалът. Този проблем обаче става видим едва, когато малките отраснат и започнат да летят. В този смисъл своевременната и адекватна реакция е от жизненоважно значение за пострадалата птица.

Още веднъж екипът на Зелени Балкани изказва искрените си благодарности за съдействието и подкрепата на ръководството и служителите на EVN България.