Новини

Спасен

Спасен

25.07.2010

Ние, от своя страна, се свързахме веднага с EVN Димиртовград, които реагираха светкавично и на мястото беше изпратена кола на електроразпределителното дружество с подходяща за случая техника. Само час и нещо след получаването на сигнала птицата беше спасена. За щастие вредите, нанесени от примката, в която се беше хванало малкото не бяха големи и птицата беше пусната на свобода.

Едва ли си давате сметка колко голям проблем може да предизвика парчето сезал, изхвърлено на незаконното сметище извън селото или града в който живеете. Много са случаите на заплетени в сезал в гнездо щъркели. За съжаление, тяхната трагична съдба е плод на човешкото нехайство. Употребен от хората сезал се изхвърля навсякъде в населените места и извън тях. Рано напролет възрастните щъркели с охота го използват за поправка на старите си гнезда или за построяване на нови, като така, без да искат, залагат скрити примки за своите малки. След като се излюпят, малките заплитат още крехките си крачета в сезала и тъй като материята, от която е направен, е изкуствена и доста издръжлива, с нарастване на малкото примката все повече се затяга около крачето му. Този проблем остава скрит за хората до момента на излитането на останалите малки от гнездото. Тогава родното гнездо се превръща в затвор за младата птица, здраво хваната в своите окови от сезал. Рядко са случаите с щастлив край като историята, която ви разказахме по-горе. Обикновено сезалът нанася непоправими травми на засегнатият крайник, а не рядко здравата примка води и до ампутирането му.

Съветът на специалистите:

Сигнализирайте възможно най-бързо, ако забележите някакъв проблем в щъркелово гнездо. Най-добре е да потърсите съдействие от кмета на населеното място за контакт с местното електроразпределително дружество, ако гнездото е на електрически стълб. Можете да се свържете с Регионалната инспекция по околна среда и води, на територията на която се намирате, или да се обадите в Спасителния център на Зелени Балкани.
И помнете, изхвърляйки сезал в нерегламентирани за това места, вие ставате потенциален причинител на осакатяване или смърт за някой щъркел.
Повече за проблема можете да прочетете тук: http://www.greenbalkans.org/show.php?id=849&language=bg_BG&cat_id=35&

Благодарим на служителите на EVN в Димитровград за своевременната и адекватна реакция. С успеха на тази акция ние показахме, че обществото, неправителствените организации и бизнесът могат успешно да си съдействат в името на някаква обществена кауза.

Христина Клисурова
e-mail: hhristova@greenbalkans.org
тел: 0886570053